Trang Nhà Cái Wiki được xây dựng với sứ mệnh vì cộng đồng betting Việt, cập nhật thường xuyên những thông tin hữu ích giúp bet thủ vào bờ.

Tuy nhiên, website cũng có những quy định miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp.

Tất cả các thành viên khi truy cập và sử dụng dịch vụ nên nắm thông tin này để tránh hiểu sai lệch dẫn tới vấn đề phát sinh không cần thiết. 

Miễn trừ trách nhiệm đối với việc tiếp nhận thông tin 

Do cá cược tại nước ta vẫn còn chưa được hợp thức hóa, thế nên sẽ không thể tránh khỏi một số vấn đề do yếu tố khách quan gây ra.

Vì vậy, Nhà Cái Wiki miễn tiếp nhận thông tin phản hồi trong các trường hợp sau:

Miễn trừ trách nhiệm với người chơi

Nhà Cái Wiki hoạt động, phát triển ở nhiều quốc gia, theo đó các điều khoản, quy định sẽ không tuân thủ giống như nhau ở các quốc gia khác nhau. Người dùng cần lưu ý:

Trang web sẽ không đảm bảo 100% về độ chính xác của thông tin, hình ảnh số liệu có trên website.

Mọi dữ liệu trên trang chỉ phục vụ tham khảo, không khuyến khích người chơi tất tay.

Một số trường hợp miễn trừ trách nhiệm khác

Ngoài các quy định trên thì Nhà Cái Wiki sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp:

Nhà Cái Wiki luôn hỗ trợ người dùng của mình có một không gian giải trí thoải mái và tham gia cá cược cách một cách dễ dàng, tiện ích nhất.

Mặc dù vậy, với những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chúng tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ vi phạm nào trong chính sách miễn trừ trách nhiệm.